24/7 bereikbaar op 085 - 050 80 82

klacht

Wij streven kraamzorg van zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren zodat we aan jouw wensen kunnen voldoen. Mocht je toch niet tevreden zijn over onze kraamzorg, dan vinden wij het belangrijk dat je dit aan ons meldt, zodat wij onze zorgverlening kunnen verbeteren. Wij raden je aan dit zo snel mogelijk te bespreken met de kraamverzorgster. Een gesprek werkt vaak verhelderend.

Je hebt de volgende mogelijkheden:
1. Je bespreekt je ontevredenheid met de betrokken medewerker.
2. Je meldt je klacht bij de leidinggevende van de medewerker. Dat kan schriftelijk, per email of telefonisch.
3. Mocht je het gevoel hebben dat je klacht niet goed wordt afgehandeld of wil je je klacht niet rechtsreeks aan ons melden, dan kun je een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris door schriftelijk de klacht te melden bij www.degeschillencommissie.nl

Alle personen die bij een klachtbehandeling betrokken zijn, zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle informatie die hem/haar ter kennis is gesteld. Dit geldt voor gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.


inloggen/uitloggen