24/7 bereikbaar op 085 - 050 80 82

PRIVACY

Privacyverklaring LAVIDA kraamzorg, hierna te noemen LAVIDA

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LAVIDA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LAVIDA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldformulier op de website aan LAVIDA verstrekt.

LAVIDA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN

LAVIDA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt LAVIDA uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de zorg die u bij LAVIDA afneemt.

 

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

LAVIDA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

LAVIDA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van LAVIDA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LAVIDA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lavidakraamzorg.nl. LAVIDA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

LAVIDA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LAVIDA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LAVIDA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LAVIDA op via info@lavidakraamzorg.nl.

 

www.lavidakraamzorg.nl is een website van LAVIDA.

LAVIDA is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63770350

Telefoon: 085 – 050 80 82

E-mailadres: info@lavidakraamzorg.nl

 


inloggen/uitloggen